ให้เมนูเวนูเป็นประตูแห่งโลกออนไลน์ที่เชื่อมระหว่างร้านอาหารกับผู้ใช้ที่อยากจะลิ้มลอง

อาหารอร่อยๆ

ให้เมนูเวนูเป็นประตูแห่งโลกออนไลน์ที่เชื่อมระหว่างร้านอาหารกับผู้ใช้ที่อยากจะลิ้มลอง

อาหารอร่อยๆ

Revenue-Per-Seat.jpg

ให้เมนูเวนูเป็นประตูแห่งโลกออนไลน์ที่เชื่อมระหว่างร้านอาหารกับผู้ใช้ที่อยากจะลิ้มลอง

อาหารอร่อยๆ

ให้เมนูเวนูเป็นประตูแห่งโลกออนไลน์ที่เชื่อมระหว่างร้านอาหารกับผู้ใช้ที่อยากจะลิ้มลอง

อาหารอร่อยๆ

Analogue

Restaurants as we know them, kitchen, tables, chairs and where we love to eat, meet friends and enjoy celebrate life. They're a fundamental part of every community andloved by all.

Digital 1.0

Restaurants move online by partnering and outsourcing with the apps for delivery, reservations, reviews, and marketing online. But profits suffer and restaurants become mere service kitchens.

 

digital 2.0

Add you own brand online Digital StoreFront to your current restaurant business and  keep customers and revenues in house. Joining the online revolution means enhanced customer experience and increased store profitability 

ให้เมนูเวนูเป็นประตูแห่งโลกออนไลน์ที่เชื่อมระหว่างร้านอาหารกับผู้ใช้ที่อยากจะลิ้มลอง

อาหารอร่อยๆ

ให้เมนูเวนูเป็นประตูแห่งโลกออนไลน์ที่เชื่อมระหว่างร้านอาหารกับผู้ใช้ที่อยากจะลิ้มลอง

อาหารอร่อยๆ

เพิ่มเติม >
การจัดส่งแบบยั่งยืน

Sell beyond your restaurants four walls with sustainable  and profitable off site sales and strategies.

SUSTAINABLE delivery

เราเชื่อมโยง และบูรณาการงานทุกภาคส่วน เพื่อนำพาท่านสู่ทิศทางกลยุทธ์ที่ชัดเจน ทั้งยังสร้างโอกาสใหม่ไปพร้อมกัน 

เราจะทำงานส่วนที่ยากให้ท่านเอง!

เพิ่มเติม >
ร้านอาหารอัจฉริยะ
(SMaRT cx)

Rethink your restaurant business to meet the new challenges and grab the opportunities now available.

smart
restaurants
เพิ่มเติม >
การตลาดแบบบูรณาการ

Catch new customers and bring old ones back with personal one 2 one communication across all platforms

integrated
marketing

                 สร้างชุมชนของท่านเอง

Revenue-Per-Seat.jpg

ร้านอาหาร

ของเจเนอเรชันใหม่

ปริมาณการบริโภคอาหารไม่ได้ลดลงหรอก เพียงแต่ท่านต้องอยู่ให้ถูกที่และถูกทาง คู่แข่งร้านอาหารที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ร้านอาหารหรือภัตตาคารอื่นๆ แต่มันคือตู้เย็นในบ้านต่างหาก

การจะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในพฤติกรรมของผู้บริโภค ต้องกลายเป็นผู้ที่สามารถหมุนตามทันกับโลกที่มักสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กลยุทธ์ใหม่ๆ หรือมีเทคโนโลยที่ล้ำๆออกมา เรากำลังหมายถึงการมองข้ามกำแพงที่รายล้อมทั้งสี่ด้านออกไป เพื่อค้นหาคอนเนคชันใหม่ๆ 

พวกเราจะทำหน้าที่หาโอกาสนี้มาให้ท่านเอง